54 274 372 forint

A Semmelweis Egyetem különösen nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésére és a tehetségek kiválasztására, gondozására. A szervezett tehetséggondozási programok a tudományos diákkörben, a tehetséggondozási programban és a szakkollégiumokban valósulnak meg.

Tudományos Diákkör

Semmelweis Tudományos Diákkör (TDK)

A tudományos diákkör (TDK) az önképzés és a tudósképzés színtere, ahol kiemelkedő oktatók és kutatók mentor-tanítvány műhelymunkán keresztül segítik a tehetséges hallgatókat az első tudományos élményekhez már a tanulmányaik alatt. A program keretében olyan szakmai, emberi kapcsolatra nyílik lehetőség, amely a hallgatókat felkészíti a kutatói pályára, illetve a PhD-képzésre. Jelenleg mintegy 1200 hallgató dolgozik a Semmelweis Egyetem TDK-programjának keretein belül egyetemi és külső kutatóhelyeken. Az egyetem jóformán minden intézete és klinikája részt vesz a tehetséggondozásban, évről évre meghirdetve számos TDK-munkacímet, a témavezetők nevének megadásával. A programban való részvétel lehetőséget ad magyar és nemzetközi konferenciákon való tapasztalatszerzésre is. Jelentkezni a választott intézet vagy klinika TDK-felelősénél lehet a féléves tantárgyfelvételhez igazodóan. Lehetőség van a Neptunban a TDK-munkát tárgyként felvenni, így a hallgató kreditet is kaphat érte. Tovább a TDK honlapjára → 

A TDK-programról szóló cikksorozat →


A kénhidrogén vazorelaxáns hatását vizsgálja a nemi különbségek szempontjából 2-es típusú diabéteszben Dr. Beliczai-Marosi Gabriella, az Általános Orvostudományi Kar frissen államvizsgázott hallgatója. Gabriella tagja volt a Kerpel Tehetséggondozó Programnak, több sikeres TDK és OTDK szereplésen van túl, előadott már nemzetközi konferencián és két nemzetközi impaktfaktoros cikk társszerzője.


A krónikus szívelégtelenség eszközös kezelését, a kardiális reszinkronizációs terápiát (CRT) kutatja Schwertner Walter Richard, az Általános Orvostudományi Kar végzős hallgatója, aki több sikeres tudományos diákköri (TDK és OTDK) szereplésen van túl. Emellett egy nagyobb volumenű meta-analízis és review formájában már jelent meg társszerzős publikációja, pillanatnyilag egy elsőszerzős cikken dolgozik. Témavezetője és mentora, dr. Kosztin Annamária, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológus szakorvosa.


A szociális interakciók során bekövetkező neuronális aktivációt térképezi fel állatkísérletek során Keller Dávid, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Neuromorfológiai Laboratórium végzős medikusa. Témavezetője Dr. Dobolyi Árpád, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet tudományos tanácsadója, az MTA doktora.


A fokozott nyomásterhelés kiváltotta patológiás szívizom-hipertrófia és krónikus szívelégtelenség új kezelési lehetőségeinek vizsgálatával foglalkozik Dr. Ruppert Mihály, az Általános Orvostudományi Kar egykori tudományos diákköri (TDK) hallgatója, akit nemrégiben Pro Scientia Aranyéremmel díjaztak. Témavezetője Dr. Radovits Tamás, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika egyetemi docense.


Kerpel Program

Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program 

A 2007-ben alapított tehetséggondozó program minden kar hallgatója számára nyitott, és 2017-től a külföldi hallgatók is részt vehetnek benne. A program elsődleges célja, hogy az egyetemre érkező, illetve itt tanuló legkiválóbb, graduális és posztgraduális képzésben résztvevő tehetséges diákokra felfigyeljen és kiemelten kezelje őket. A mentori feladatokat a Semmelweis Egyetem legkiválóbb oktatói és kutatói végzik önkéntes alapon, akik javaslatot tehetnek az egyetemnek a gondjukra bízott kiemelkedően tehetséges hallgató speciális tanmenetére, támogatására, ösztöndíjra való felterjesztésére.

A programba alapvetően formális kritériumok (tanulmányi átlag, elért eredmények), valamint egy személyes elbeszélgetés alapján léphetnek be a hallgatók, akik elsősorban kiemelt szakmai irányítást és ösztöndíj lehetőségeket kapnak. A Kerpel-Fronius program működteti a Jellinek Harry Ösztöndíjat, amely a heidelbergi és freiburgi egyetemekre biztosít évi mintegy 6 ösztöndíjas kiutazási lehetőséget. A Semmelweis Alapítvány évente 7 hallgatónak biztosít anyagi támogatást kimagasló tudományos, kulturális és közéleti tevékenységéért. Tovább a Kerpel-program honlapjára →

A Kerpel-programról szóló cikksorozat →

Mindketten szerencsésnek tartják magukat, hogy öt évvel ezelőtt találkoztak. Dr. Müller Veronika, a Pulmonológiai Klinika igazgatóhelyettese rutinos mentor, Somogyi Vivien viszont csak elsőéves hallgató volt, amikor jelentkezett a Kerpel-programba. Akkor még nem volt kialakult elképzelése arról, hogy az orvostudományon belül mi érdekli mélyebben, ma már szinte biztos benne, hogy tüdőgyógyász lesz.


A parodontális gyulladások genetikai hátterére irányul Dr. Stiedl Péter, a Parodontológiai Klinika klinikai orvosának kutatása, amit  Dr. Varga Gábor, az Orálbiológiai Tanszék vezetőjének mentorálása mellett folytat. A közös munka évekkel ezelőtt, 2008-ban kezdődött, először tudományos diákköri kutatás, majd a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program keretein belül.


A kiemelkedő tehetségek hajtják előre a társadalmat, ezért van nagy jelentősége az egyetem tehetséggondozó programjának – véli Dr. Kerpel-Fronius Sándor, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet nyugalmazott egyetemi tanára. Mentoráltja, Erdei Gergő az Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének hallgatója korán bekapcsolódott a kutatásokba az élelmiszer-kémia területén, több táplálkozás-egészségügyi programban vett részt, jelenleg a fruktóz malabszorpciós betegek diétaterápiájának kutatását tervezi.


Az első gyógyszerészhallgatók között került be 2009-ben a Kerpel programba a most már PhD-hallgató Dr. Marosi Attila, Dr. Zelkó Romána mentoráltjaként. Mint visszaemlékeznek, mindkettőjük számára új volt a helyzet, hiszen a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja is ekkor kezdte mentori tevékenységét a tehetséggondozó programban. Ugyanakkor mind emberi, mind szakmai szempontból gyorsan megtalálták a közös hangot és a kapcsolódásokat.


Dr. Kolonics Ferenc 2007-ben kezdte tanulmányait az Általános Orvostudományi Karon, elsőéves korától a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program résztvevője, mentora Dr. Sótonyi Péter. Jelenleg az Élettani Intézet másodéves Phd-hallgatójaként egy olyan kutatáson dolgozik, amely ötvözi az alapkutatást és a klinikai munkát: az immunsejtek működését vizsgálja különböző klinikai kórállapotokban.


Szakkollégiumok

Korányi Frigyes Szakkollégium

A  Hársfa utcai Korányi Frigyes Szakkollégium a több mint 30 éves fennállása egy olyan szakmai műhellyé vált, amely nem pusztán a gyógyítás feladataira készíti fel hallgatóit, hanem a kutatás és az oktatás területére is betekintést enged. A szakkollégiumba elsősorban azokat a fiatalokat várják, akik kiemelkedő érdeklődést mutatnak a tudomány iránt, és szívesen vállalnának szerepet a jövendő generációk orvosainak és gyógyszerészeinek egyetemi képzésében.

A szakkollégistáknak kezdetektől fogva magas szintű szakmai elvárásoknak kell megfelelniük (megfelelő tanulmányi átlag és tudományos munka formájában). 

A  szakkollégisták nyugodt felkészülését a kollégium biztosítja. A hallgatók kétágyas összkomfortos szobákban laknak. A szakmai munkához minden segítséget megkapnak (tanulószobák, oktatási eszközök, fénymásoló, skill labor és internet). A pihenés, szórakozás és sportolás feltételei is adottak a klubban vagy a társalgókban. Tovább a szakkollégium honlapjára →

Semmelweis Ignác Szakkollégium

A Semmelweis Ignác Szakkollégium tevékenysége a Semmelweis Egyetem fiatal kutatói bázisának gyarapítását célozza. A szakkollégium amellett, hogy a felvételt nyert hallgatók számára biztosítja a lakhatást, szervezi és működteti a tagok részére elérhető szakmai pártfogói rendszert, valamint a közösségépítés eszközével segíti elő a résztvevők tudományos életpályáját.

A kollégium rendszeresen szervez a kurzusokat, melyek a kutatómunkához szükséges kiegészítő tudásanyag elsajátítását célozzák, valamint közvetlen mentorációt és kutatási lehetőséget is biztosít munkacsoportjaiban. Emellett kiemelt prioritásként kezeli az interdiszciplináris együttműködést és a határterületi kutatásokba történő bekapcsolódás támogatását is. A Semmelweis Ignác Szakkollégium szoros együttműködést tart fenn a Selye János Doktorandusz Szakkollégiummal. Tovább a SISZK honlapjára →