35 627 201 forint

A felvételi eljárás Változása a Semmelweis Egyetemen

A 339/2022. (IX. 7.) kormányrendelet több szempontból módosította a Semmelweis Egyetem felvételi rendszerét. A rendelet 2024-től nagyobb lehetőséget biztosít az egyetemeknek arra, hogy meghatározzák, milyen tantárgyak középiskolai, érettségi eredményei és milyen további teljesítmények számítanak majd bele a felvételin elérhető 500 pontba.

A 2024-től életbelépő rendszerben az eddigi úgynevezett többletpontok intézményi pontokká változnak, így az egyetemek döntik el, mire adnak maximum 100 pontot a jelentkezőnek.

Intézményi pontok 

  • A Semmelweis Egyetem esetében kötelező lesz a szóbeli meghallgatás, ahol maximum 50 pontot lehet szerezni, több képzés esetében ennek része lesz az adott szakra jellemző készségek felmérése is.
  •  Az ezen felül megszerezhető 50 intézményi pont esetében számít majd a nyelvtudás, a tanulmányi és művészeti versenyeken elért eredmény, a munkatapasztalat, a meglévő szakképesítés, vagy a középiskolai évek alatt elért sportteljesítmény is.

Megjelölhető helyek

Az új eljárásrend szerint a felvételiző egy adott évben legfeljebb hat helyre (karra, szakra, szakképzésre, képzési helyre) jelentkezhet, de megjelölhet több finanszírozási formát is. Vagyis ha valaki ugyanazon szaknál az állami ösztöndíjjal támogatott és az önköltséges képzést is megjelöli, az egy jelentkezésnek számít.

Az érettségi vizsga eredményének számítása

Már 2023-ban az egyetemek határozzák meg szakonként, hogy mi az a legkevesebb pont, amivel felvételt nyerhet egy hallgató.

Amíg a felsőoktatási intézmények emelt szintű érettségi vizsga esetén az adott tantárgyból elért százalékos eredményt veszik figyelembe, addig a középszinten tett érettséginél a százalékos vizsgaeredmény mértékéhez rendelt pontokat a kormányrendeletben meghatározott módon kell figyelembe venni, pl. 100 százalékos eredményért itt csak 67 pont jár. 

A Semmelweis Egyetem esetében ennek főként az Egészségtudományi (ETK), a Pető András (PAK) és az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK), vagy a Fogorvostudományi Kar (FOK) új képzésénél, a Digitális Fogászati Tervezés alapképzési szak esetében lesz jelentősége, ahol az emelt szintű érettségivel jelentős többletpontokat érhetnek el a felvételizők.

Tantárgyak

A rendelet arra is lehetőséget adott az egyetemeknek, hogy meghatározzák, a tanulmányi, valamint az érettségi pontok esetében, hogy melyik legyen az ötödik középiskolai, illetve az ötödik érettségi vizsgatantárgy, amely beleszámít majd a pontozásba. Szintén intézményi hatáskör annak megjelölése, hogy a különböző szakokon melyik két érettségi tantárgy teljesítése lesz kötelező, és ezek közül melyik tantárgyat kell emelt- vagy középszintű érettségivel teljesíteni. A Semmelweis Egyetemen az ETK valamennyi, a PAK konduktor és a FOK Digitális Fogászati Tervezés alapképzése esetében a tantárgyi lista változatlan marad, és az új rendelet értelmében ezekhez 2023-ban nem szükséges emelt szintű érettségit tenni.