54 274 372 forint

A Semmelweis Egyetem négy egészségügyi középfokú szakképző intézménye ingyenes, iskolarendszerű, illetve érettségire épülő, technikumi szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzéseket kínálnak.

2023. január 27-én a négy középiskolánk közös online nyílt napot tartott. Tovább a programra →

A képzéseket szakmai vizsga zárja, melynek sikeres teljesítését követően a végzettek szakmai bizonyítványt, illetve oklevelet kapnak, amely államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít és egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére jogosít.

Ingyenes képzés tanulói jogviszonnyal, ösztöndíj lehetőséggel:

Legfeljebb két szakma megszerzése az első szakmai vizsga befejezéséig – második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül – ingyenes. Szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzése az első képesítő vizsga befejezéséig ingyenes. Aki 25. életévét még nem töltötte be, akár a második szakmát is tanulói jogviszonyban szerezheti meg. 

Minden technikumi vagy szakképző iskolai szakképzésben tanulói jogviszonnyal résztvevő, tanulmányi eredménytől is függő mértékű ösztöndíjra jogosult. Az ágazati alapvizsgát követően a duális képzésben a képzőhely a tanulóval szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló a végzett munkáért munkabérre lesz jogosult, így akár a minimálbér összegét, de legalább a minimálbér 60%-át is megkaphatja. A tanulói jogviszonyban állók jogosultak diákigazolványra.

Szakmai oktatás 25 éves kor felett:

A 25 év felettiek szakmai oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik. A felnőttképzési jogviszonyban a képzési idő – korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve a hasonló munkakörben, vagy már meglévő képesítés birtokában megszerzett gyakorlata figyelembevételével (azaz beszámítással) – számottevően csökkenhet. A képzést sikeresen befejezők a szakirányú végzettségért kapott többletpontokkal előnyt szerezhetnek a felsőfokú tanulmányaikhoz!

Annak, aki okleveles technikusi végzettséget adó technikumi oktatásban szerzett szakmát (pl. általános ápoló) – mivel a képzést a Semmelweis Egyetem koordinálja – a középfokú tanulmányok beszámításra kerülnek a felsőfokú tanulmányokba.

Képzéseink:

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

 • Egészségügyi Technikum
  Az ágazati alapvizsga sikeres teljesítését követően nyílik lehetőség a szakmairány választására. 10 szakképesítés területen akár 23 szakmairányban nyújt lehetőséget a szakképzettség megszerzésére. A 9-12.évfolyamon valamennyi szakma területén azonos tartalommal zajlik a képzés.
 • Két tanítási nyelvű Egészségügyi Technikum (kizárólag a Bókay János Többcélú Szakképző Intézményben)
  Képzési idő: 1 + 5 + 1 év. Az oktatás a 0. évfolyamon kezdődik, ahol a tanítási órák több mint felében az angol nyelvi készségek alapozása folyik. A képzés további része megegyezik az előzőekben leírtakkal.

Megszerezhető egészségügyi szakmák és szakmairányok:

Szakma Szakmairány
(nem teljes körű felsorolás)
Képzési idő
Alapfokú végzettséggel Érettségi végzettséggel
Egészségügyi asszisztens
 • Fogászati asszisztens
 • Gyógyszertári asszisztens
 • Kardiológiai és angiológiai asszisztens
 • Perioperatív asszisztens
 • Radiográfiai asszisztens
5 év 2 év
Egészségügyi laboráns
 • Klinikai laboratóriumi asszisztens
 • Szövettani asszisztens
5 év 2 év
Gyakorló ápoló   5 év 2 év
Mentőápoló   5 év 2 év
Rehabilitációs terapeuta
 • Fizioterápiás asszisztens
 • Gyógymasszőr
5 év 2 év
Általános ápoló   6 év 3 év
Klinikai laboratóriumi szakasszisztens
 • Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens
 • Kémiai laboratóriumi szakasszisztens
 • Mikrobiológiai szakasszisztens
6 év 3 év
Perioperatív szakasszisztens
 • Anaszteziológiai szakasszisztens
 • Műtéti szakasszisztens
6 év 3 év
Radiográfiai szakasszisztens
 • CT/MR szakasszisztens
 • Nukleáris szakasszisztens
 • Sugárterápiás szakasszisztens
 • Intervenciós szakasszisztens
6 év 3 év
Szövettani szakasszisztens
 • Citológiai szakasszisztens
6 év 3 év
Alapápolási munkatárs   3év 2év
Csecsemő és gyermekápoló   5év 2év

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

 • Szociális Technikum
  Képzési idő: 5 év (alapfokú végzettséggel); 2 év (érettségi végzettséggel)
  Megszerezhető végzettség: érettségi vizsga illetve technikusi oklevél:

  • Kisgyermekgondozó, -nevelő vagy
  • Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens szakmákban
 • Szakképző iskola
  Képzési idő: 3 év (alapfokú végzettséggel); 2 év (érettségi végzettséggel)
  Megszerezhető végzettség:

  • Gyermek- és ifjúsági felügyelő
  • Szociális ápoló és gondozó szakképesítés

SPORT ÁGAZAT

 • Sport Technikum (kizárólag a SE Bókay János Többcélú Szakképző Intézményében)
  A képzés során a közismereti tárgyak mellett sport-szakmai képzés (edzéselmélet, sport-anatómiai ismeretek, gimnasztika elmélet-gyakorlat, sport-elsősegély) folyik.
  Képzési idő: 5 év (alapfokú végzettséggel); 2 év (érettségi végzettséggel)
  Megszerezhető végzettség: érettségi vizsga és technikusi oklevél:

  • Fitness-wellness instruktor 
  • Sportedző, – sportszervező szakmákban

PEDAGÓGIAI KÉPZÉSEK

 • Pedagógia Szakgimnázium
  Képzési idő: 4 + 1 év (alapfokú végzettséggel); 2 év (érettségi végzettséggel)
  Megszerezhető végzettség: Pedagógiai munkatárs; (negyedik év után választható gyógypedagógiai asszisztens illetve pedagógiai asszisztens szakmairány, dajka részszakképesítés kimenettel)

Információ és jelentkezés:

Jelentkezés személyes egyeztetésre a lehetséges tanulmányi beszámítások tekintetében és további részletek az iskolák képzéseinek sokféleségéről a szakképző intézmények honlapjain keresztül történhet.

ISKOLÁINK:

Semmelweis Egyetem Bókay János Többcélú Szakképző Intézménye, Budapest

A Bókay János gyermekorvos és tudós nevét viselő egészségügyi szakgimnázium 1968-ban kezdte meg működését. 50 éves története során meghatározó profilja végig az egészségügyi szakképzés volt. Jelenleg három ágazatban (egészségügyi, szociális és sport) indítanak képzést a 9. évfolyamosok számára. Nemzetközi kapcsolataik révén immár két évtizede évente számos diákjuk vesz részt külföldi diákcserén. Az iskolában egyedülállóan 20 éve két tanítási nyelvű egészségügyi ágazati képzés is folyik. Tanulóik hosszú évek óta rangos sikereket érnek el megyei és országos sport-, elsősegélynyújtó és katasztrófavédelmi versenyeken.

Cím: 1086 Budapest, Csobánc utca 1.

TOVÁBB A HONLAPRA

Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézménye, Salgótarján

Az 1958-ban megalakult iskolában jelenleg elsősorban egészségügyi ágazati képzés folyik (cél az érettségire való felkészítés és a kisegítő ápolói végzettség megszerzése), de van szociális ágazati képzés, valamint szakmai képzés érettségire épülően nappali tagozaton is. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorló ápoló és az erre épülő képzés ápoló képzés létszámának növelésére. Az iskola sok egészségügyi-, szociális és egyéb társadalmi intézménnyel tart fenn szoros kapcsolatot, mely elősegíti a színvonalas működést. 

Cím: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 73.

TOVÁBB A HONLAPRA

Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Többcélú Szakképző Intézménye, Budapest

Az iskolában egészségügyi, pedagógia és szociális ágazatokban oktatnak, stabil alapokat teremtve az érettségihez kötött további szakirányú szakképesítés megszerzéséhez és a felsőfokú továbbtanuláshoz egyaránt. A középiskolában a közismereti oktatás és a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szerves egységet alkot. A külső szakmai gyakorlat a tanév közben és nyári gyakorlatok formájában valósul meg – a duális képzés jegyében – Budapest kiemelkedő egészségügyi, oktatási és szociális intézményeiben. A tanulók felkészülését délutáni foglalkozásokon segítik mind a tehetséges, mind pedig a tanulási problémákkal küzdő tanulók esetében.

Cím: 1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 22-26.

TOVÁBB A HONLAPRA

Semmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Többcélú Szakképző Intézménye, Budapest

Az iskolában egészségügy, oktatási, szociális és pedagógia ágazatban folyik oktatás. Jól felszerelt demonstrációs termeink teszik élvezetessé az intézményen belüli gyakorlati oktatást. A pozitív pszichológia és pedagógia eszköztárát alkalmazva, méltán nyerte el a „Boldog Iskola” címet. Az iskola célja az általános műveltség megalapozása, olyan szakmai tudás biztosítása, amely lehetőséget teremt a diákoknak akár a felsőoktatásba való bekerüléshez.

Cím: 1194 Budapest, Csengő u. 1.

TOVÁBB A HONLAPRA